LỊCH ÂM DƯƠNG

MƯỜI ĐIỀU TÂM NIỆM

1. Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh tật, vì không bệnh tật thì dục vọng dễ sanh.
2. Ở đời đừng cầu không khó khăn, vì không khó khăn thì kiêu sa nổi dậy.
3. Cứu xét tâm tánh đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc sở học không thấu kiệt.
4. Sự nghiệp đừng cầu không bị trở ngại, vì không trở ngại thì chí nguyện không kiên cường.
5. Làm việc đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng thị thường kiêu ngạo.
6. Giao tiếp đừng cầu lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa.
7. Với người đừng mong tất cả đều thuận theo ý mình, vì được thuận theo ý mình thì lòng tất tự kiêu.
8. Thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là thi ân mà có ý có mưu đồ.
9. Thấy lợi đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì hắc ám tâm trí.
10. Oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là hèn nhát mà oán thù càng tăng thêm.
Bởi vậy, Phật đã thiết lập chánh pháp lấy bệnh khổ làm thuốc thần, lấy hoạn nạn làm thành công, lấy gai góc làm giải thoát, lấy ma quân làm đạo bạn, lấy khó khăn làm sự tác thành, lấy bạn tệ bạc làm người giúp đỡ, lấy kẻ chống nghịch làm người giao du, coi thi ân như đôi dép, lấy sự xả lợi làm vinh hoa, lấy oan ức làm đà tiến thân. Do đó, ở trong trở ngại mà vượt qua tất cả, ngược lại cầu dễ dàng thì bị khúc mắc. Đức Thế Tôn được giác ngộ ngay trong mọi sự trở ngại. Ương quật hành hung. Ngày nay, những người học Đạo, trước hết không dấn mình vào sự trở ngại nên khi trở ngại xáp tới thì không thể nào đối phó. Chánh pháp chí thượng vì vậy mất cả, đáng tiếc đáng hận biết ngần nào ?
Trích: Luận Bảo Vương Tam Muội

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Vu Mai Phuong)
 • (vumaip)

Điều tra ý kiến

Quan điểm của bạn trước tình trạng học sinh hư?
Xử phạt nặng
Nhắc nhở rồi thôi
"Kệ"
Tìm biện pháp giáo dục

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Film_6_The_gioi_tu_nhien.flv Videoplayback.flv Video_13cailuongEnglish.flv Xuan_20151.swf Kim_loan_chuc_tet.swf CUUNON_CHUC_TET.swf Images_3.jpg Diendanhaiduongcom19072.jpg Nho_mua_thu_ha_noi.swf R.jpg Dem_qua_nho_ban1.swf Xin_cam_on.swf Thien_nguyen_viole.swf DSC010541.jpg 051.swf Chuc_mung_832013.swf EmoiHN_PHO.swf Pm1_500.jpg KimLoan_chuc_tet.swf

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  LỜI VÀNG Ý NGỌC

  Sắp xếp dữ liệu

  Gốc > Vấn đề bạn quan tâm >

  Kế hoạch tổ chức ngày hội CNTT lần thứ III Huyện Thanh Trì.

  UBDN HUYỆN THANH TRÌ

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     

  Số:562 /KH-GD&ĐT

              Thanh Trì, ngày 24 tháng  11  năm 2014

   

  KẾ HOẠCH

  Tổ chức Ngày hội công nghệ thông tin ngành GD&ĐT huyện Thanh Trì

  lần thứ III

   

  Căn cứ chỉ thị số 3008/CT-BGDĐT ngày 18/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2014-2015;

  Căn cứ Hướng dẫn số 5041/BGDĐT-CNTT ngày 16 tháng 9 năm 2013 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2014-2015;

  - Căn cứ Kế hoạch số 10164/KH-SGD&ĐT ngày 03/10/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về Kế hoạch tổ chức ngày hội Công nghệ thông tin ngành GD&ĐT Hà Nội lần thứ III,

  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì xây dựng Kế hoạch tổ chức Ngày hội công nghệ thông tin (CNTT) Ngành GD&ĐT huyện Thanh Trì lần thứ III như sau:

  I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

  - Tuyên truyền, quảng bá rộng rãi nội dung và các hoạt động đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong ngành GD&ĐT Thanh Trì.

  - Giới thiệu các sản phẩm, giải pháp CNTT tiêu biểu đã ứng dụng thành công trong quản lý và giảng dạy, tạo môi trường và cơ hội giao lưu, chia sẻ, học tập kinh nghiệm, tiếp cận công nghệ mới về ứng dụng CNTT trong GD&ĐT.

  - Yêu cầu tất cả các đơn vị, trường học, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hưởng ứng, tham gia các hoạt động của Ngày hội CNTT, tạo nên phong trào thi đua ứng dụng CNTT hiệu quả trong các hoạt động giáo dục và đào tạo. 

  II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

  Cán bộ quản lý, chuyên viên, giáo viên, nhân viên trong Ngành GD&ĐT huyện Thanh Trì;

  III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:

  - Thời gian tổ chức: Dự kiến vào ngày 05,06/2/2015.

  - Địa điểm tổ chức: Trường THCS Thanh Liệt - Thanh Trì Hà Nội.

  IV. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀY HỘI CNTT:

  1- Tổ chức các Hội thảo, hội nghị ứng dụng CNTT trong GD&ĐT:

  - Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong ngành GD&ĐT Thanh Trì nhằm trao đổi kinh nghiệm và giới thiệu các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý và giảng dạy. 

  - Giới thiệu sản phẩm, giải pháp mới về CNTT trong GD&ĐT do các tổ chức, doanh nghiệp phối hợp tổ chức.

  2- Triển lãm, trưng bày các sản phẩm CNTT tiêu biểu.

  3- Chung khảo cuộc thi xây dựng bài giảng E-Learning, Website, phần mềm dạy học, phần mềm quản lýcủa các đơn vị trường học.

  4- Trình diễn các sản phẩm CNTT đoạt giải cao trong cuộc thi.

   5- Tổ chức thi kỹ năng ứng dụng CNTT cấp huyện cho giáo viên, nhân viên.

  6- Các hoạt động giao dịch, trao đổi thông tin, ký kết hợp đồng, thỏa thuận, chuyển nhượng các sản phẩm CNTT.

  7- Chấm điểm các khu trưng bày và giới thiệu trong Ngày Hội CNTT.

  8- Tổng kết, khen thưởng.

  V. QUY ĐỊNH VỀ TRƯNG BÀY SẢN PHẨM CNTT:   

  1- Sản phẩm CNTT tham dự Ngày hội bao gồm:

  - Thiết bị tự cải tiến, chế tạo; Website, Website E-learning, Cổng thông tin điện tử, phần mềm ứng dụng, phần mềm dạy học, phần mềm quản lý…

  - Đĩa CD, DVD lưu trữ bài giảng điện tử, học liệu điện tử, bài giảng e-learning, SKKN, đề tài NCKH cấp ngành.

  - Mô hình giải pháp phần cứng, phần mềm đã xây dựng, triển khai, áp dụng thành công, có hiệu quả tại đơn vị, trường học.

  - Băng hình, phần mềm giới thiệu kinh nghiệm tổ chức, triển khai, đầu tư, quản lý, ứng dụng CNTT trong giáo dục và đào tạo.

  Chú ý: Các sản phẩm CNTT nói trên phải do cá nhân, tập thể tự xây dựng, cải tiến (được phép sử dụng một phần sản phẩm có sẵn trên thị trường nhưng phải có sự gia công, cải tiến và ghi rõ nguồn gốc, xuất xứ) ; Không phải là sản phẩm dự thi các cuộc thi khác ; Có bản thuyết minh, mô tả các đặc điểm, hiệu quả sử dụng.

  2- Khu trưng bày và giới thiệu sản phẩm của các đơn vị:

  Mỗi đơn vị trường học có 01 khu trưng bày sản phẩm và giới thiệu các hoạt động ứng dụng CNTT của đơn vị; mỗi gian có diện tích khoảng 3m x 3m, chia theo khu vực và kết quả bắt thăm vị trí các gian trưng bày (các trường hợp đặc biệt khác do Ban tổ chức quyết định).

  3- Yêu cầu về trưng bày, giới thiệu sản phẩm:

  - Khu trưng bày, giới thiệu của mỗi khối do các đơn vị tự trang trí, sắp đặt, đảm bảo tính thẩm mỹ, giáo dục và sáng tạo thể hiện phong cách riêng của các đơn vị, đồng thời phù hợp với cảnh quan chung.

  - Có đủ các sản phẩm theo quy định ở mục 1.

  - Có đủ hệ thống máy móc, thiết bị phục vụ cho việc giới thiệu: Máy tính, máy chiếu đa năng, máy ghi đĩa, đọc thẻ, máy ảnh, máy quay video, ổ cắm điện, hệ thống đèn chiếu sáng, đèn trang trí, thiết bị âm thanh, hình ảnh...

  - Có người thường trực giới thiệu cho khách tham quan và giao dịch, trao đổi kinh nghiệm trong suốt thời gian tổ chức ngày Hội. Nội dung giới thiệu cần ngắn gọn, có mô tả, minh họa bằng hình ảnh.

  4- Đánh giá, xếp loại các khu vực trưng bày của các khối và các đơn vị, trường học tham gia:

  - Ban Tổ chức sẽ thành lập các đoàn kiểm tra, chấm khu trưng bày, giới thiệu, sản phẩm tham dự theo các yêu cầu nêu trên.

  - Kết quả chấm các nội dung của ngày Hội sẽ làm cơ sở để xếp loại và khen thưởng các đơn vị và cá nhân tham dự Ngày Hội CNTT.

   

  VI. QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC CÁC CUỘC THI TRONG NGÀY HỘI CNTT:

  1- Thi bài giảng E-Learning và sản phẩm CNTT:

  a) Chung khảo thi bài giảng e-learning: Chấm điểm các bài giảng e-learning để chọn giải Nhất, giải Nhì. (Tiêu chí đánh giá trong phụ lục 1)

  b) Chung khảo của các đơn vị, trường học: Chấm điểm các sản phẩm CNTT tham dự Ngày hội để chọn đạt giải Nhất, giải Nhì. (Tiêu chí đánh giá trong phụ lục 2)

  c) Trình diễn sản phẩm CNTT được ban tổ chức lựa chọn.

  2- Thi kỹ năng CNTT:

  - Đối với Giáo viên (kể cả giáo viên hợp đồng): Kỹ năng xây dựng bài giảng e-learning bằng các phần mềm, công cụ như: Adobe Presenter, Lecture Maker, Producer… Thời gian thi: 60 phút.

  - Đối với Nhân viên (kể cả nhân viên hợp đồng): Kỹ năng tin học văn phòng (sử dụng thư điện tử, tạo lập và chia sẻ văn bản, bảng tính điện tử, lịch làm việc trực tuyến…), khai thác thông tin trên mạng Internet. Thời gian thi: 60 phút.

  VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

  1- Phòng Giáo dục và Đào tạo:

  - Thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức của ngành, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, theo dõi triển khai ngày hội CNTT lần thứ III. Ban chỉ đạo, Ban tổ chức có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch Ngày hội CNTT của cơ sở và của Ngành.

  - Các tổ nghiệp vụ Mầm non, Tiểu học, THCS chỉ đạo và đôn đốc các đơn vị, trường trong phạm vi quản lý thực hiện nghiêm túc kế hoạch Ngày hội CNTT lần thứ III. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với tổ Hành chính tham gia chuẩn bị và triển khai các hoạt động của Ngày hội CNTT lần thứ III theo sự phân công của Ban tổ chức, trực tiếp phụ trách khu vực trưng bày và giới thiệu sản phẩm CNTT của các đơn vị trong phạm vi quản lý.

  - Tổ Hành chính: Chịu trách nhiệm cấp kinh phí kịp thời để tổ chức các hoạt động của ngày hội. Kinh phí tổ chức: Chi trong ngân sách được giao của Phòng GD&ĐT huyện được cấp năm 2015.

  - Tổ chức thiết kế, xây dựng khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm, giải pháp CNTT trong Ngày hội CNTT.

  2. Các đơn vị trường học Mầm non, Tiểu học, THCS trong huyện

  - Phát động phong trào, động viên cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh xây dựng các sản phẩm CNTT và hưởng ứng tham gia các hoạt động của Ngày hội CNTT lần thứ III cấp huyện và cấp Thành phố.

  - Xây dựng kế hoạch, tổ chức đánh giá, xếp loại, lựa chọn sản phẩm, thí sinh dự thi báo cáo về Ban tổ chức trước ngày 20/01/2015

  - Tổ chức Ngày Hội CNTT tại đơn vị theo các nội dung trong phần IV.

  - Lựa chọn 02 báo cáo tham luận (in trên giấy và bản mềm - file *.DOC), 03 bài giảng e-learning; ít nhất 01 sản phẩm CNTT tham dự ngày hội CNTT; 01 giáo viên, 01 nhân viên dự thi kỹ năng CNTT.

  - Tham dự đầy đủ các hoạt động của Ngày hội CNTT lần thứ III..

  - Bố trí sắp xếp thời gian, phương tiện để cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh được tham dự Ngày Hội CNTT.


  4- Dự kiến các mốc thời gian chính và công tác thông tin , báo cáo:

   

  Ngày

  Đơn vị

  Nội dung

  Tháng 10/2014

  Phòng GD

  Xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội CNTT, triển khai tới các đơn vị.

  Tháng 11, 12/2014

  Các trường học

  Các trường chỉ đạo, động viên CBGVNV sáng tạo, nghiên cứu xây dựng, … tổ chức ngày hội CNTT và các hoạt động hưởng ứng ngày hội CNTT tại cơ sở (hội thảo, chấm sản phẩm CNTT, chấm bài giảng e-learning, thi kỹ năng…).

  Từ 15/1 đến 20/1/2015

  Các trường học

  Đăng ký tham dự Ngày hội CNTT cấp huyện, báo cáo tổng kết ngày hội CNTT trường, báo cáo tham luận, danh sách thí sinh, sản phẩm dự thi, 10 ảnh cỡ 20cm x 30cm các hoạt động hưởng ứng ngày hội. …

  Từ 20/1 đến 25/1/2015

  Ban tổ chức

  Họp thống nhất triển khai công việc trong Ngày hội với các các trường.

  Gửi thiết kế, kích thước gian trưng bày triển lãm

  Phân công gian hàng, nhận các thông tin chuẩn bị cho ngày hội

  Từ 25/1 đến 30/1/2015

  Ban tổ chức

  Tổ chức thi, chấm thi kỹ năng, sản phẩm CNTT, lựa chọn các sản phẩm tiêu biểu trình diễn trong Ngày hội CNTT.

   

  05/2/2015

   

  14h00: Các đơn vị nhận địa điểm trưng bày và chuẩn bị triển lãm.

  06/2/2015

  Ban tổ chức

  - Khai mạc Ngày Hội CNTT

  - Hội thảo chuyên đề về ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp giảng dạy.

  - Hội thảo giới thiệu sản phẩm, công nghệ, giải pháp mới về CNTT phục vụ hoạt động quản lý và giảng dạy.

  - Hội thảo về “Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong ngành GD&ĐT".

  -  Bế mạc và phát thưởng. 

  - Công tác thông tin báo cáo: Mọi thông tin và báo cáo đề nghị liên hệ với Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Ngày hội thông qua Phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì; Email: pgd-thanhtri@hanoiedu.vn (Đ/c Phạm Tiến Dũng - ĐT: 04.3861.7886 - 0972211166)

   Nhận được Kế hoạch này, yêu cầu các đồng chí Hiệu trưởng các trường nghiêm túc triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ và chất lượng của ngày hội CNTT ngành Giáo dục & Đào tạo lần thứ III.

  Nơi nhận:

  - Sở GD&ĐT (để b/c);

  - UBND huyện (để b/c);

  - Ban Lãnh đạo Phòng;

  - Công đoàn ngành GD; (để phối hợp);

  - Các trường MN, TH, THCS trong huyện; (để thực hiện)

  - Các tổ nghiệp vụ Phòng GD&ĐT;(để thực hiện)

  - Lưu VT.

  TRƯỞNG PHÒNG

   

  (Đã ký)

              

   

   

   

  Nguyễn Thị Tuyết Lê

   

   

   

  PHỤ LỤC 1

   

  PHÒNG GD & ĐT HUYỆN THANH TRÌ

  NGÀY HỘI CNTT

  ĐÁNH GIÁ BÀI GIẢNG E-LEARNING

   

  Tiêu chí

  Điểm

  Đánh giá

  1. I.         Tính công nghệ

  - Được xây dựng trên các công cụ hỗ trợ đóng gói sản phẩm theo chuẩn SCORM hoặc AICC.

  - Có ghi âm lời giảng của giáo viên và cho xuất hiện hình hoặc video giáo viên giảng bài khi cần thiết.

  - Sử dụng Font chữ Unicode

  30

  15

   

  10

   

  5

   

  1. II.     Nội dung

  - Có đủ phần mô tả tên tác giả, tên bài giảng, mục tiêu và các nội dung trọng tâm của bài.

  - Đảm bảo chính xác, khoa học về nội dung và kiến thức bài giảng;

  - Tính sáng tạo, thiết thực, bám sát thực tế, khoa học và đổi mới;

  - Tính hoàn thiện, đầy đủ;

  - Tính rõ ràng trong trích dẫn các tài liệu, học liệu tham khảo.

  30

  5

   

  10

   

  6

   

  5

  4

   

  1. III.  Tính sư phạm và phương pháp truyền đạt:

  - Đáp ứng nhu cầu tự học của người học.

  - Lời giảng (tiếng nói) và thuyết minh (văn bản) dễ hiểu.

  - Tạo tình huống học tập.

  - Có các câu hỏi hướng dẫn để người học tư duy, học một cách tích cực.

  - Có tính tương tác;

  - Có nội dung kiểm tra, đánh giá.

  30

  5

  5

   

  5

  5

   

  5

  5

   

  1. IV.   Đánh giá chung

  - Hiệu quả có thể đem lại cho người học.

  - Tính hấp dẫn.

  - Có thể áp dụng đại trà, phổ biến được trong thực tiễn.

  10

   

   

  Tổng điểm

  100

   

   

   

   

  PHỤ LỤC 1A

   

  PHÒNG GD&ĐT THANH TRÌ

  NGÀY HỘI CNTT

  ĐÁNH GIÁ TRANG, CỔNG
  THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
  NGÀNH GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO

   

  Tiêu chí

  Điểm

  Đánh giá

  1. I.         Tính công nghệ

  - Sử dụng công nghệ phần mềm mã nguồn mở, hỗ trợ công nghệ điện toán đám mây.

  - Tương thích với nhiều trình duyệt phổ dụng.

  - Sử dụng tiêu chuẩn, qui chuẩn kỹ thuật cho kết nối và tích hợp dữ liệu.

  - Sử dụng tiêu chuẩn, qui chuẩn kỹ thuật cho bảo mật hệ thống.

  20

   

  1. II.     Chức năng, nội dung thông tin

  - Đảm bảo cung cấp đầy đủ các chuyên mục thông tin, các văn bản pháp quy có liên quan và theo chức năng, nhiệm vụ chính của đơn vị.

  - Có qui định/qui chế về cung cấp, cập nhật thông tin, có ban biên tập.

  - Có tích hợp các chức năng quản lý, hoạt động có hiệu quả.

  - Có chức năng lưu trữ và quản lý dữ liệu hình ảnh (Video)

  - Chức năng lưu trữ và quản lý dữ liệu âm thanh (Audio)

  - Có số lượng người truy cập, số lượng lượt truy nhập (Page View)

  30

   

  1. III.  Hình thức, bố cục:

  - Thuận tiện cho các thao tác sử dụng

  - Có thiết kế đẹp, bảng màu phù hợp

  - Có cấu trúc chuyên mục thông tin rõ ràng

  - Phông chữ Unicode

  - Hiển thị thông tin nhanh chóng

  20

   

  1. IV.   Tính tương tác

  - Địa chỉ liên lạc rõ ràng

  - Địa chỉ URL đúng quy định

  - Cho phép liên lạc trực tiếp với cán bộ quản trị

  - Có chứa kết nối website đến các đơn vị giáo dục.

  - Cho phép thông tin phản hồi 2 chiều

  - Cho phép cá nhân hóa giao diện truy cập

  - Tìm kiếm nhanh nội dung trên website

  15

   

  1. V.      Đánh giá chung:

  - Hiệu quả sử dụng.

  - Tính hấp dẫn.

  - Có thể áp dụng đại trà, phổ biến được trong thực tiễn.

  10

   

  Tổng điểm

  100

   

   

   

  PHỤ LỤC 2

   

  PHÒNG GD&ĐT HUYỆN THANH TRÌ

  NGÀY HỘI CNTT

   ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM CNTT NGÀNH GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO

   

  Tiêu chí

  Điểm

  Đánh giá

  1. I.         Tính công nghệ:

  - Nền tảng lập trình phổ dụng.

  - Sử dụng ngôn ngữ lập trình cập nhật nhất.

  - Dễ triển khai, bảo trì.

  - Phù hợp với các chuẩn quy định (Font chuẩn Unicode, mô tả dữ liệu…)

  20

   

  1. II.     Giao diện phần mềm:

  - Bố cục hài hòa, phù hợp, thuận tiện cho người dùng

  - Sử dụng Font chữ, màu sắc hợp lý

  15

   

  1. III.  Tính chức năng:

  - Có các chức năng phù hợp với công việc cụ thể

  - Cung cấp các kết quả đúng đắn, chính xác.

  - Có khả năng tương tác với một hoặc một vài hệ thống cụ thể của phần mềm.

  - Có khả năng xác thực bảo vệ thông tin và dữ liệu.

  30

   

  1. IV.   Tính sáng tạo, hoàn thiện:

  - Có ý tưởng thiết kế mới mẻ, sáng tạo.

  - Có sự hoàn thiện của sản phẩm, không có lỗi.

  - Đã được áp dụng trong thực tế tử 2 đơn vị trở lên.

  - Có hiệu quả sử dụng cao.

  25

   

  1. V.      Đánh giá chung:

  - Có tài liệu mô tả, hướng dẫn sử dụng chi tiết

  - Có tính hấp dẫn.

  - Có thể áp dụng đại trà, phổ biến được trong thực tiễn.

  10

   

  Tổng điểm

  100

   

   

   

  Giới thiệu Danh mục một số phần mềm e-Learning

  có thể đáp ứng nhu cầu cuộc thi và khuyến khích sử dụng

   

  1. Adobe Presenter (chạy trên powerpoint); www.adobe.com
  2. Articulate Presenter (chạy trên powerpoint); http://www.articulate.com/
  3. Adobe Captivate;
  4. LectureMAKER (Cục CNTT cung cấp);
  5. Wondershare PPT2flash (chạy trên powerpoint); www.wondershare.com
  6. Adobe Connect là phòng họp và học ảo, phòng eLearning, lớp học ảo. Adobe Connect giúp đưa bài giảng soạn bằng Adobe Presenter và Captivate trực tiếp lên mạng. Hiện tại Cục CNTT cấp cho các đơn vị sử dụng qua địa chỉ tên miền http://hop.edu.net.vn .  Có thể dùng thử qua http://hop.edu.net.vn/thunghiem
  7. Phần mềm quay hoạt động màn hình Camtasia và Adobe Captivate.
  8. MS Producer (phiên bản 2011); tải về từ http://edu.net.vn
  9. Adobe Authorware;
  10. Adobe Director;
  11. Raptivity;
  12.  LMS Moodle (mã nguồn mở);
  13.  LMS Dokeos  (mã nguồn mở);
  14. Tài nguyên và phần mềm giáo dục http://www.yenka.com
  15.  Tham khảo tài nguyên giáo dục

  http://www.edumedia-sciences.com/en/

  http://www.edumedia-share.com/

  http://smarttech.com/classroomsuite

  1. Các template trong powerpoint  http://www.edrawsoft.com/
  2.  Sử dụng các phần mềm về bản đồ tư duy (tìm với từ khoá mind map). 

   


  Nhắn tin cho tác giả
  Vũ Mai Phương @ 22:11 25/01/2015
  Số lượt xem: 618
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến