LỊCH ÂM DƯƠNG

MƯỜI ĐIỀU TÂM NIỆM

1. Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh tật, vì không bệnh tật thì dục vọng dễ sanh.
2. Ở đời đừng cầu không khó khăn, vì không khó khăn thì kiêu sa nổi dậy.
3. Cứu xét tâm tánh đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc sở học không thấu kiệt.
4. Sự nghiệp đừng cầu không bị trở ngại, vì không trở ngại thì chí nguyện không kiên cường.
5. Làm việc đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng thị thường kiêu ngạo.
6. Giao tiếp đừng cầu lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa.
7. Với người đừng mong tất cả đều thuận theo ý mình, vì được thuận theo ý mình thì lòng tất tự kiêu.
8. Thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là thi ân mà có ý có mưu đồ.
9. Thấy lợi đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì hắc ám tâm trí.
10. Oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là hèn nhát mà oán thù càng tăng thêm.
Bởi vậy, Phật đã thiết lập chánh pháp lấy bệnh khổ làm thuốc thần, lấy hoạn nạn làm thành công, lấy gai góc làm giải thoát, lấy ma quân làm đạo bạn, lấy khó khăn làm sự tác thành, lấy bạn tệ bạc làm người giúp đỡ, lấy kẻ chống nghịch làm người giao du, coi thi ân như đôi dép, lấy sự xả lợi làm vinh hoa, lấy oan ức làm đà tiến thân. Do đó, ở trong trở ngại mà vượt qua tất cả, ngược lại cầu dễ dàng thì bị khúc mắc. Đức Thế Tôn được giác ngộ ngay trong mọi sự trở ngại. Ương quật hành hung. Ngày nay, những người học Đạo, trước hết không dấn mình vào sự trở ngại nên khi trở ngại xáp tới thì không thể nào đối phó. Chánh pháp chí thượng vì vậy mất cả, đáng tiếc đáng hận biết ngần nào ?
Trích: Luận Bảo Vương Tam Muội

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Vu Mai Phuong)
 • (vumaip)

Điều tra ý kiến

Quan điểm của bạn trước tình trạng học sinh hư?
Xử phạt nặng
Nhắc nhở rồi thôi
"Kệ"
Tìm biện pháp giáo dục

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Film_6_The_gioi_tu_nhien.flv Videoplayback.flv Video_13cailuongEnglish.flv Xuan_20151.swf Kim_loan_chuc_tet.swf CUUNON_CHUC_TET.swf Images_3.jpg Diendanhaiduongcom19072.jpg Nho_mua_thu_ha_noi.swf R.jpg Dem_qua_nho_ban1.swf Xin_cam_on.swf Thien_nguyen_viole.swf DSC010541.jpg 051.swf Chuc_mung_832013.swf EmoiHN_PHO.swf Pm1_500.jpg KimLoan_chuc_tet.swf

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  LỜI VÀNG Ý NGỌC

  Sắp xếp dữ liệu

  Gốc > Tác phẩm văn học > Lớp 8 > Việt Nam >

  BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO

  Nguyễn Trãi

   

  Từng nghe:

  Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân,

  Quân điếu phạt trước lo trừ bạo;

  Như nước đại Việt ta từ trước,

  Vốn xưng nền văn hiến đã lâu,

  Nước non bờ cỏi đã chia,

  Phong tục Bắc Nam cũng khác;

  Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần

  bao đời xây nền độc lập;

  Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên

  mỗi bên hùng cứ một phương;

  Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau,

  Song hào kiệt thời nào cũng có.

   

  Cho nên:

  Lưu Cung tham công nên thất bại;

  Triệu Tiết chí lớn phải vong thân;

  Cửa Hàm tử bắt sống Toa Đô

  Sông Bạch Đằng giết tươi Ô Mã

  Việc xưa xem xét.

  Chứng cứ còn ghi\.

   

  Vưà rồi:

  Nhân ho. Hồ chính sự phiền hà

  Để trong nước lòng dân oán hận

  Quân cuồng Minh thưà cơ gây loạn

  Bọn gian tà còn bán nước cầu vinh

   

  Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn

  Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ

  Dối trời lừa dân đủ muôn ngàn kế

  Gây thù kết oán trải mấy mươi năm

  Bại nhân nghĩa nát cả đất trời\.

  Nặng thuế khóa sạch không đầm núi\.

  Người bị ép xuống biển dòng lưng mò ngọc,

  ngán thay cá mập thuồng luồng.

  Kẻ bị đem vào núi đãi cát tìm vàng,

  khốn nỗi rừng sâu nước độc.

  Vét sản vật, bắt dò chim sả,

  chốn chốn lưới chăng.

  Nhiễu nhân dân, bắt bẫy hươu đen,

  nơi nơi cạm đặt.

  Tàn hại cả giống côn trùng cây cỏ,

  Nheo nhóc thay kẻ góa bụa khốn cùng.

  Thằng há miệng, đứa nhe răng,

  máu mỡ bấy no nê chưa chán,

  Nay xây nhà, mai đắp đất,

  chân tay nào phục dịch cho vừa ?

  Nặng nề những nổi phu phen

  Tan tác cả nghề canh cửi\.

  Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội,

  Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi !

  Lòng người đều căm giận,

  Trời đất chẳng dung tha;

   

  Ta đây:

  Núi Lam sơn dấy nghĩa

  Chốn hoang dã nương mình

  Ngẫm thù lớn há đội trời chung

  Căm giặc nước thề không cùng sống

  Đau lòng nhức óc, chốc đà mười mấy năm trời

  Nếm mật nằm gai, há phải một hai sớm tối\.

  Quên ăn vì giận, sách lược thao suy xét đã tinh,

  Ngẫm trước đến nay, lẽ hưng phế đắn đo càng kỹ.

  Những trằn trọc trong cơn mộng mị,

  Chỉ băn khoăn một nỗi đồ hồi

  Vừa khi cờ nghĩa dấy lên,

  Chính lúc quân thù đang mạnh.

   

  Lại ngặt vì:

  Tuấn kiệt như sao buổi sớm,

  Nhân tài như lá mùa thu,

  Việc bôn tẩu thiếu kẻ đở đần,

  Nơi duy ác hiếm người bàn bạc,

  Tấm lòng cứu nước,

  vẫn đăm đăm muốn tiến về Đông,

  Cỗ xe cầu hiền,

  thường chăm chắm còn dành phía tả.

   

  Thế mà:

  Trông người, người càng vắng bóng,

  mịt mù như nhìn chốn bể khơi\.

  Tự ta, ta phải dốc lòng,

  vội vã hơn cứu người chết đói\.

  Phần vì giận quân thù ngang dọc,

  Phần vì lo vận nước khó khăn,

  Khi Linh Sơn lương hết mấy tuần,

  Lúc Khôi Huyện quân không một đội\.

  Trời thử lòng trao cho mệnh lớn

  Ta gắng trí khắc phục gian nan.

   

  Nhân dân bốn cỏi một nhà,

  dựng cần trúc ngọn cờ phấp phới

  Tướng sĩ một lòng phụ tử,

  hòa nước sông chén rượu ngọt ngào\.

  Thế trận xuất kỳ, lấy yếu chống mạnh,

  Dùng quân mai phục, lấy ít địch nhiều\.

   

  Trọn hay:

  Đem đại nghĩa để thắng hung tàn,

  Lấy chí nhân để thay cường bạo\.

  Trận Bồ Đằng sấm vang chớp giật,

  Miền Trà Lân trúc chẻ tro bay\.

  Sĩ khí đã hăng

  Quân thanh càng mạnh.

  Trần Trí, Sơn Thọ nghe hơi mà mất vía,

  Lý An, Phương Chính, nín thở cầu thoát thân.

  Thừa thắng đuổi dài, Tây Kinh quân ta chiếm lại,

  Tuyển binh tiến đánh, Đông Đô đất cũ thu về.

  Ninh Kiều máu chảy thành sông, tanh hôi vạn dặm

  Tụy Động thây chất đầy nội, nhơ để ngàn năm.

  Phúc tâm quân giặc: Trần Hiệp đã phải bêu đầu

  Mọt gian kẻ thù: Lý Lượng cũng đành bỏ mạng.

  Vương Thông gỡ thế nguy,

  mà đám lửa cháy lại càng cháy

  Mã Anh cứu trận đánh

  mà quân ta hăng lại càng hăng.

  Bó tay để đợi bại vong,

  giặc đã trí cùng lực kiệt,

  Chẳng đánh mà người chịu khuất,

  ta đây mưu phạt tâm công.

   

  Tưởng chúng biết lẽ ăn năn

  nên đã thay lòng đổi dạ

  Ngờ đâu vẫn đương mưu tính

  lại còn chuốc tội gây oan.

  Giữ ý kiến một người,

  gieo vạ cho bao nhiêu kẻ khác,

  Tham công danh một lúc,

  để cười cho tất cả thế gian.

   

  Bởi thế:

  Thằng nhãi con Tuyên đức động binh không ngừng

  Đồ nhút nhát Thạnh, Thăng đem dầu chữa cháy

  Đinh mùi tháng chín,

  Liễu Thăng đem binh từ Khâu Ôn kéo lại

  Năm ấy tháng mười,

  Mộc Thạnh chia đường từ Vân Nam tiến sang.

  Ta trước đã điều binh thủ hiểm,

  chặt mũi tiên phong

  Sau lại sai tướng chẹn đường

  tuyệt nguồn lương thực

  Ngày mười tháng tám, trận Chi Lăng

  Liễu Thăng thất thế

  Ngày hai mươi, trận Mã Yên

  Liễu Thăng cụt đầu

  Ngày hăm lăm, bá tước Lương Minh đại bại tử vong

  Ngày hăm tám, thượng thư Lý Khánh cùng kế tự vẫn.

  Thuận đà ta đưa lưỡi dao tung phá

  Bí nước giặc quay mũi giáo đánh nhau

  Lại thêm quân bốn mặt vây thành

  Hẹn đến giữa tháng mười diệt giặc

   

  Sĩ tốt kén người hùng hổ

  Bề tôi chọn kẻ vuốt nanh

  Gươm mài đá, đá núi cũng mòn

  Voi uống nước, nước sông phải cạn.

  Đánh một trận, sạch không kình ngạc

  Đánh hai trận tan tác chim muông.

  Cơn gió to trút sạch lá khô,

  Tổ kiến hổng sụt toang đê vỡ.

  Đô đốc Thôi Tụ lê gối dâng tờ tạ tội,

  Thượng thư Hoàng Phúc trói tay để tự xin hàng.

  Lạng Giang, Lạng Sơn, thây chất đầy đường

  Xương Giang, Bình Than, máu trôi đỏ nước

  Ghê gớm thay ! Sắc phong vân phải đổi,

  Thảm đạm thay! Ánh nhật nguyệt phải mờ.

  Bị ta chặn ở Lê Hoa,

  quân Vân Nam nghi ngờ

  khiếp vía mà vỡ mật !

  Nghe Thăng thua ở Cần Trạm,

  quân Mộc Thạnh xéo lên nhau

  chạy để thoát thân.

  Suối Lãnh Câu, máu chảy thành sông,

  nước sông nghẹn ngào tiếng khóc

  Thành đan Xá, thây chất thành núi,

  cỏ nội đầm đìa máu đen.

  Cứu binh hai đạo tan tành, quay gót chẳng kịp,

  Quân giặc các thành khốn đốn, cởi giáp ra hàng

   

  Tướng giặc bị cầm tù,

  như hổ đói vẫy đuôi xin cứu mạng

  Thần Vũ chẳng giết hại,

  thể lòng trời ta mở đường hiếu sinh

  Mã Kỳ, Phương Chính, cấp cho năm trăm chiếc thuyền,

  ra đến biển mà vẫn hồn bay phách lạc,

  Vương Thông, Mã Anh, phát cho vài nghìn cỗ ngựa,

  về đến nước mà vẫn tim đập chân run.

  Họ đã tham sống sợ chết mà hòa hiếu thực lòng

  Ta lấy toàn quân là hơn, để nhân dân nghỉ sức.

  Chẳng những mưu kế kì diệu

  Cũng là chưa thấy xưa nay

  Xã tắc từ đây vững bền

  Giang sơn từ đây đổi mới

  Càn khôn bĩ rồi lại thái

  Nhật nguyệt hối rồi lại minh

  Ngàn năm vết nhục nhã sạch làu

  Muôn thuở nền thái bình vững chắc

  Âu cũng nhờ trời đất tổ tông

  linh thiêng đã lặng thầm phù trợ;

  Than ôi !

  Một cỗ nhung y chiến thắng,

  nên công oanh liệt ngàn năm

  Bốn phương biển cả thanh bình,

  ban chiếu duy tân khắp chốn.

  Xa gần bá cáo,

  Ai nấy đều hay.

   


  Nhắn tin cho tác giả
  Vũ Mai Phương @ 23:36 26/01/2011
  Số lượt xem: 1324
  Số lượt thích: 0 người
  Avatar

  "Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân,

  Quân điếu phạt trước lo trừ bạo;"

  Ôi bao đời chân lý là thế,

  Mà bao lần chân lý lên ngôi !?

  Ngẫm thế sự dân tình khốn đốn,

  Lương chạy theo vật giá hụt hơi ,

  Công, Nông, Trí  vất vưởng đời,

  Chờ ơn mưa móc, nửa đời héo khô ! 

   
  Gửi ý kiến