LỊCH ÂM DƯƠNG

MƯỜI ĐIỀU TÂM NIỆM

1. Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh tật, vì không bệnh tật thì dục vọng dễ sanh.
2. Ở đời đừng cầu không khó khăn, vì không khó khăn thì kiêu sa nổi dậy.
3. Cứu xét tâm tánh đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc sở học không thấu kiệt.
4. Sự nghiệp đừng cầu không bị trở ngại, vì không trở ngại thì chí nguyện không kiên cường.
5. Làm việc đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng thị thường kiêu ngạo.
6. Giao tiếp đừng cầu lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa.
7. Với người đừng mong tất cả đều thuận theo ý mình, vì được thuận theo ý mình thì lòng tất tự kiêu.
8. Thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là thi ân mà có ý có mưu đồ.
9. Thấy lợi đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì hắc ám tâm trí.
10. Oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là hèn nhát mà oán thù càng tăng thêm.
Bởi vậy, Phật đã thiết lập chánh pháp lấy bệnh khổ làm thuốc thần, lấy hoạn nạn làm thành công, lấy gai góc làm giải thoát, lấy ma quân làm đạo bạn, lấy khó khăn làm sự tác thành, lấy bạn tệ bạc làm người giúp đỡ, lấy kẻ chống nghịch làm người giao du, coi thi ân như đôi dép, lấy sự xả lợi làm vinh hoa, lấy oan ức làm đà tiến thân. Do đó, ở trong trở ngại mà vượt qua tất cả, ngược lại cầu dễ dàng thì bị khúc mắc. Đức Thế Tôn được giác ngộ ngay trong mọi sự trở ngại. Ương quật hành hung. Ngày nay, những người học Đạo, trước hết không dấn mình vào sự trở ngại nên khi trở ngại xáp tới thì không thể nào đối phó. Chánh pháp chí thượng vì vậy mất cả, đáng tiếc đáng hận biết ngần nào ?
Trích: Luận Bảo Vương Tam Muội

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Vu Mai Phuong)
 • (vumaip)

Điều tra ý kiến

Quan điểm của bạn trước tình trạng học sinh hư?
Xử phạt nặng
Nhắc nhở rồi thôi
"Kệ"
Tìm biện pháp giáo dục

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Film_6_The_gioi_tu_nhien.flv Videoplayback.flv Video_13cailuongEnglish.flv Xuan_20151.swf Kim_loan_chuc_tet.swf CUUNON_CHUC_TET.swf Images_3.jpg Diendanhaiduongcom19072.jpg Nho_mua_thu_ha_noi.swf R.jpg Dem_qua_nho_ban1.swf Xin_cam_on.swf Thien_nguyen_viole.swf DSC010541.jpg 051.swf Chuc_mung_832013.swf EmoiHN_PHO.swf Pm1_500.jpg KimLoan_chuc_tet.swf

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  LỜI VÀNG Ý NGỌC

  Sắp xếp dữ liệu

  Bài 29. Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Mai Kiệm
  Ngày gửi: 09h:20' 19-12-2008
  Dung lượng: 352.5 KB
  Số lượt tải: 269
  Số lượt thích: 0 người
  Tiết 146
  Đ.Đi Phô
  Giáo viên giới thiệu vài nét về nước Anh -> vào bài mới
  Tiết 146
  Đ.Đi phô
  Nhà văn:Đe-ni-ơn Đi-phô(1660-1731)
  RÔ BIN XƠN NGOÀI ĐẢO HOANG
  GV giới thiệu vài nét về tác giả và tác phẩm (tóm tắt sơ lược tác phẩm). (SGV)
  - GV cung cấp thêm phần tóm tắt (SGV)
  I. TÌM HIEÅU CHUNG
  1. Taùc giaû :
  - Ñi phoâ (1660 – 1731) -> laø nhaø vaên noåi tieáng ôû Anh
  2. Taùc phaåm
  - Saùng taùc naêm 1719, döôùi hình thöùc töï truyeän
  - Ñoaïn trích keå veà Roâ - bin - xôn soáng moät mình ôû ñaûo hoang khoaûng 15 naêm
  Hoạt động 1 : Giới thiệu tác giả, tác phẩm
  Hoạt động 2 : Hướng dẫn đọc, tìm bố cục
  GV đọc mẫu và hướng dẫn cách đọc.
  Hỏi: Truyện được kể theo ngôi thứ mấy ?
  Hỏi: Văn bản trích có thể chia làm mấy phần ? Nội dung từng phần ?
  Hỏi: Nêu nhận xét của em về vị trí, độ dài của phần 4 so với các phần khác ?(ngắn hơn).
  Hỏi: Vì sao ?
  (Phương thức tự sự ở ngôi thứ nhất chỉ kể những gì nhìn thấy được, nên phần 4 nói ít về diện mạo và nói sau -> do người kể muốn giới thiệu với độc giả cách ăn mặc kì khôi của mình là chính
  3. Ñoïc – tìm boá cuïc
  a) Ñoïc.
  b) Boá cuïc : 4 phaàn
  - Phaàn 1 : Môû ñaàu
  - Phaàn 2 : Trang phuïc cuûa Roâ - bin - xôn
  - Phaàn 3 : trang bò cuûa Roâ - bin - xôn
  - Phaàn 4 : Dieän maïo cuûa Roâ - bin - xôn
  Hoạt động 3 : Hướng dẫn phân tích nhân vật Rô - bin - xơn
  Hỏi: Đoạn trích chính là bức chân dụng tự họa của ai ?
  Hỏi: Hãy miêu tả bức chân dung tự họa của Rô - bin - xơn qua lời tự thuật của nhân vật ?
  Hỏi: Em có nhận xét gì về trang phục, trang bị, diện mạo của Rô - bin - xơn ?
  (Kì quặc, kì dị, kì quái, lạ lùng, lố lăng và nực cười).
  Hỏi: Em hiểu gì về cuộc sống của Rô - bin - xơn qua bức chân dung tự họa ?
  II. PHÂN TÍCH
  Bức chân dung tự họa của Rô - bin - xơn
  - Trang phục :
  + Mũ : Làm bằng da dê
  + Ao : Bằng da dê dài chừng hai bắp đùi
  + Quần loe bằng da dê
  + Tự tạo đôi ủng .
  Cuộc sống vô cùng khó khăn, thiếu thốn.)Hỏi:Mặc dù vậy, khi khắc họa bức chân dung tự họa của mình, Rô - bin - xơn có lời kể nào than phiền, đau khổ không ? (không).
  Hỏi: Qua đó, chứng tỏ điều gì ? (rất lạc quan).
  Hỏi: Tìm chi tiết nói về sự lạc quan ấy ? (Kể hài hước về bộ râu, ria và cách giới thiêu đầu truyện).
  Trang bị :
  + Thắt lưng, cưa, rìu con, túi đựng thuốc + đạn, dù, súng.
  - Diện mạo :
  + Không đến nỗi đen cháy.
  + Râu ria cắt tỉa theo kiểu hồi giáo
  =>Hình dạng kì quái

  Hỏi: Đặt địa vị em là Rô- bin - xơn. Nếu rơi vào hoàn cảnh như Rô - bin - xơn em sẽ hành động, xử sự như thế nào ?
  - GV liên hệ: ý chí vượt qua khó khăn, gian khổ của con người.
  Hỏi: nêu cảm nhận của em về nhân vật Rô - bin - xơn ?
  Hỏi: Em có nhận xét gì về giọng điệu của truyện ?

  => Cuộc sống vô cùng khó khăn song Rô - bin - xơn vẫn bất chấp gian khổ, lạc quan yêu đời,
  Hoạt động 4 : Hướng dẫn tổng kết
  Hỏi: Nêu nét chính về nghệ thuật, nội dung của đoạn trích ?

  Hs dddd?c ghi nh? SGK
  III. TỔNG KẾT
  1. Nghệ thuật : Ngôn ngữ kể truyện với giọng điệu hài hước
  2. Nội dung : Tinh thần lạc quan của
  Hoạt động 5 : Hướng dẫn luyện tập
  Hỏi: Em rút ra bài học gì về ý chí, nghị lực của con người trong cuộc sống ?
  IV. LUYỆN TẬP
  - Bài học về ý chí, nghị lực
  - Viết đoạn văn về Rô - bin - xơn
  C. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
  Học kĩ ghi nhớ
  - Viết lại 1 đoạn văn nêu cảm nhận của em về nhân vật Rô - bin - xơn
  - On tập kĩ bài ôn tập truyện, chuẩn bị kiểm tra 1 tiết
  - Chuẩn bị bài : Tổng kết ngữ pháp (Tìm hiểu trước các bài tập SGK)
   
  Gửi ý kiến