LỊCH ÂM DƯƠNG

MƯỜI ĐIỀU TÂM NIỆM

1. Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh tật, vì không bệnh tật thì dục vọng dễ sanh.
2. Ở đời đừng cầu không khó khăn, vì không khó khăn thì kiêu sa nổi dậy.
3. Cứu xét tâm tánh đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc sở học không thấu kiệt.
4. Sự nghiệp đừng cầu không bị trở ngại, vì không trở ngại thì chí nguyện không kiên cường.
5. Làm việc đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng thị thường kiêu ngạo.
6. Giao tiếp đừng cầu lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa.
7. Với người đừng mong tất cả đều thuận theo ý mình, vì được thuận theo ý mình thì lòng tất tự kiêu.
8. Thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là thi ân mà có ý có mưu đồ.
9. Thấy lợi đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì hắc ám tâm trí.
10. Oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là hèn nhát mà oán thù càng tăng thêm.
Bởi vậy, Phật đã thiết lập chánh pháp lấy bệnh khổ làm thuốc thần, lấy hoạn nạn làm thành công, lấy gai góc làm giải thoát, lấy ma quân làm đạo bạn, lấy khó khăn làm sự tác thành, lấy bạn tệ bạc làm người giúp đỡ, lấy kẻ chống nghịch làm người giao du, coi thi ân như đôi dép, lấy sự xả lợi làm vinh hoa, lấy oan ức làm đà tiến thân. Do đó, ở trong trở ngại mà vượt qua tất cả, ngược lại cầu dễ dàng thì bị khúc mắc. Đức Thế Tôn được giác ngộ ngay trong mọi sự trở ngại. Ương quật hành hung. Ngày nay, những người học Đạo, trước hết không dấn mình vào sự trở ngại nên khi trở ngại xáp tới thì không thể nào đối phó. Chánh pháp chí thượng vì vậy mất cả, đáng tiếc đáng hận biết ngần nào ?
Trích: Luận Bảo Vương Tam Muội

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Vu Mai Phuong)
 • (vumaip)

Điều tra ý kiến

Quan điểm của bạn trước tình trạng học sinh hư?
Xử phạt nặng
Nhắc nhở rồi thôi
"Kệ"
Tìm biện pháp giáo dục

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Film_6_The_gioi_tu_nhien.flv Videoplayback.flv Video_13cailuongEnglish.flv Xuan_20151.swf Kim_loan_chuc_tet.swf CUUNON_CHUC_TET.swf Images_3.jpg Diendanhaiduongcom19072.jpg Nho_mua_thu_ha_noi.swf R.jpg Dem_qua_nho_ban1.swf Xin_cam_on.swf Thien_nguyen_viole.swf DSC010541.jpg 051.swf Chuc_mung_832013.swf EmoiHN_PHO.swf Pm1_500.jpg KimLoan_chuc_tet.swf

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  LỜI VÀNG Ý NGỌC

  Sắp xếp dữ liệu

  Điều chỉnh môn sinh

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sở giáo dục
  Người gửi: Vũ Mai Phương (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:44' 10-09-2011
  Dung lượng: 106.0 KB
  Số lượt tải: 5
  Số lượt thích: 0 người
  Hướng điều chỉnh chung chương trình môn: sinh học
  theo nội dung giảm tải và khung phân phối chương trình
  1. Lớp 6
  STT
  Chương, bài, trang
  Nội dung
  Hướng dẫn thực hiện
  Hướng điều chỉnh
  
  1
  Chương II, bài 10, trang 32
  Cấu tạo từng bộ phần rễ trong bảng trang 32
  Không dạy chi tiết từng bộ phận mà chỉ cần liệt kê tên bộ phận và nêu chức năng chính.
  
  
  2
  Chương III, bài 15, trang 49
  Cấu tạo từng bộ phận thân cây trong bảng trang 49
  Không dạy (chỉ cần HS lưu ý phần bó mạch gồm mạch gỗ và mạch rây)
  
  
  3
  Chương IV, bài 20, trang 66
  - Mục 2: Thịt lá


  - Câu hỏi 4, 5 trang 67
  - Phần cấu tạo chỉ chú ý đến các tế bào chứa lục lạp, lỗ khí ở biểu bì và chức năng của chúng.
  - Không yêu cầu HS trả lời
  
  
  4
  Chương IV, bài 23, trang 79
  Câu hỏi 4, 5
  Không yêu cầu HS trả lời
  
  
  5
  Chương V, bài 27, trang 90
  - Mục 4. Nhân giống vô tính trong ống nghiệm
  - Câu hỏi 4
  - Không dạy

  - Không yêu cầu HS trả lời
  
  
  6
  Chương VIII, bài 37, trang 123, 124
  - Mục 1: cấu tạo của tảo và mục 2: một vài tảo khác thường gặp
  - Câu hỏi 1, 2, 4
  - Câu hỏi 3
  - Chỉ giới thiệu các đại diện bằng hình ảnh mà không đi sâu vào cấu tạo
  - Không yêu cầu HS trả lời
  - Không yêu cầu HS trả lời phần cấu tạo
  
  
  7
  Chương VIII, bài 40, trang 132
  Mục 2: cơ quan sinh sản
  - Không bắt buộc so sánh hoa của hạt kín với nón của hạt trần.
  
  
  8
  Chương VIII, bài 41, trang 136
  Câu hỏi 3
  Không yêu cầu HS trả lời
  
  
  9
  Chương VIII, bài 43, trang 140
  Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật
  Không dạy chi tiết, chỉ dạy những hiểu biết chung về phân loại thực vật.
  
  
  10
  Chương VIII, bài 44, trang 142
  Sự phát triển của giới thực vật
  Đọc thêm
  Giãn bài 36 – chương VII: Tổng kết về cây có hoa thành 2 tiết
  
  
  2 Lớp 7

  STT
  Chương, bài, trang
  Nội dung
  Hướng dẫn thực hiện
  Hướng điều chỉnh
  
  1
  Chương 1, bài 4, trang 17 - 18
  - Mục 1 (phần I): cấu tạo và di chuyển
  - Mục 4: tính hướng sáng
  - Câu hỏi 3 trang 19
  - Không dạy

  - Không dạy
  - Không yêu cầu HS trả lời
  
  
  2
  Chương 1, bài 5, trang 21
  Mục 1 phần II: cấu tạo
  Câu hỏi 3 trang 22
  - Không dạy
  - Không yêu cầu HS trả lời
  
  
  3
  Chương 1, bài 7, trang 27
  Nội dung về trùng lỗ
  Không dạy
  
  
  4
  Chương 2, bài 8, trang 30
  - Bảng trang 30

  - Câu hỏi 3 trang 32
  - Không dạy cột cấu tạo và chức năng
  - Không yêu cầu HS trả lời
  
  
  5
  Chương 3, bài 11, trang 41, 42
  Phần ▼ trang 41 và phần bảng trang 42
  Không dạy

  
  
  6
  Chương 3, bài 12, trang 45
  Mục II: Đặc điểm chung
  Không dạy
  
  
  7
  Chương 3, bài 14, trang 51
  Mục II: Đặc điểm chung
  Không dạy
  
  
  8
  Chương 3, bài 15, trang 53-55
  Giun đất
  Không dạy cả bài, dành 2 tiết cho thực hành.
  Bài 15. Thực hành: quan sát cấu tạo ngoài và di chuyển của giun đất.
  Bài 16. Thực hành: mổ và quan sát giun đất.
  
  9
  Chương 3, bài 17, trang 60
  Mục II: Đặc điểm chung
  Không dạy
  
  
  10
  Chương 4, bài 19, trang 65 - 67
  Một số thân mềm khác
  Không dạy cả bài, dành 2 tiết cho thực hành.
  Bài 19. Thực hành: Quan sát một số thân mềm.
  Bài 20. Thực hành: Quan sát một số thân mềm (tiếp)
  
  11
  Chương 5, bài 22, trang 74 - 76
  Tôm sông
  Không dạy lý thuyết. Chuyển thành thực hành quan sát cấu tạo ngoài và hoạt động sống
  Bài 22. Thực hành: Quan sát cấu tạo ngoài và hoạt động sống của tôm sông.
  
  12
  Chương 5,
   
  Gửi ý kiến