LỊCH ÂM DƯƠNG

MƯỜI ĐIỀU TÂM NIỆM

1. Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh tật, vì không bệnh tật thì dục vọng dễ sanh.
2. Ở đời đừng cầu không khó khăn, vì không khó khăn thì kiêu sa nổi dậy.
3. Cứu xét tâm tánh đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc sở học không thấu kiệt.
4. Sự nghiệp đừng cầu không bị trở ngại, vì không trở ngại thì chí nguyện không kiên cường.
5. Làm việc đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng thị thường kiêu ngạo.
6. Giao tiếp đừng cầu lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa.
7. Với người đừng mong tất cả đều thuận theo ý mình, vì được thuận theo ý mình thì lòng tất tự kiêu.
8. Thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là thi ân mà có ý có mưu đồ.
9. Thấy lợi đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì hắc ám tâm trí.
10. Oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là hèn nhát mà oán thù càng tăng thêm.
Bởi vậy, Phật đã thiết lập chánh pháp lấy bệnh khổ làm thuốc thần, lấy hoạn nạn làm thành công, lấy gai góc làm giải thoát, lấy ma quân làm đạo bạn, lấy khó khăn làm sự tác thành, lấy bạn tệ bạc làm người giúp đỡ, lấy kẻ chống nghịch làm người giao du, coi thi ân như đôi dép, lấy sự xả lợi làm vinh hoa, lấy oan ức làm đà tiến thân. Do đó, ở trong trở ngại mà vượt qua tất cả, ngược lại cầu dễ dàng thì bị khúc mắc. Đức Thế Tôn được giác ngộ ngay trong mọi sự trở ngại. Ương quật hành hung. Ngày nay, những người học Đạo, trước hết không dấn mình vào sự trở ngại nên khi trở ngại xáp tới thì không thể nào đối phó. Chánh pháp chí thượng vì vậy mất cả, đáng tiếc đáng hận biết ngần nào ?
Trích: Luận Bảo Vương Tam Muội

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Vu Mai Phuong)
 • (vumaip)

Điều tra ý kiến

Quan điểm của bạn trước tình trạng học sinh hư?
Xử phạt nặng
Nhắc nhở rồi thôi
"Kệ"
Tìm biện pháp giáo dục

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Film_6_The_gioi_tu_nhien.flv Videoplayback.flv Video_13cailuongEnglish.flv Xuan_20151.swf Kim_loan_chuc_tet.swf CUUNON_CHUC_TET.swf Images_3.jpg Diendanhaiduongcom19072.jpg Nho_mua_thu_ha_noi.swf R.jpg Dem_qua_nho_ban1.swf Xin_cam_on.swf Thien_nguyen_viole.swf DSC010541.jpg 051.swf Chuc_mung_832013.swf EmoiHN_PHO.swf Pm1_500.jpg KimLoan_chuc_tet.swf

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  LỜI VÀNG Ý NGỌC

  Sắp xếp dữ liệu

  Giảm tải môn sinh

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sở giáo dục
  Người gửi: Vũ Mai Phương (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:46' 10-09-2011
  Dung lượng: 244.0 KB
  Số lượt tải: 31
  Số lượt thích: 0 người
  Phân phối chương trình này đã được điều chỉnh dựa cơ sở khung phân phối chương trình của môn học và kết hợp với nội dung giảm tải của Bộ giáo dục.
  Các nhà trường có thể tham khảo.
  -------------------------------------------


  Phân phối chương trình sinh học lớp 6
  Năm học 2011 - 2012
  Học kì I
  Tiết 1
  Đặc điểm của cơ thể sống
  
  Tiết 2
  Nhiệm vụ của sinh học
  
  Tiết 3
  Đại cương về thực vật (Đặc điểm chung của thực vật - Có phải tất cả thực vật đều có hoa)
  
  Chương 1. tế bào thực vật
  
  Tiết 4
  Thực hành: Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng
  
  Tiết 5
  Thực hành: Quan sát tế bào thực vật
  
  Tiết 6
  Cấu tạo tế bào thực vật
  
  Tiết 7
  Sự lớn lên và phân chia của tế bào
  
  Chương 2. Rễ
  
  Tiết 8
  Các loại rễ. Các miền của rễ
  
  Tiết 9
  Cấu tạo miền hút của rễ
  
  Tiết 10
  Sự hút nước và muối khoáng của rễ
  
  Tiết 11
  Sự hút nước và muối khoáng của rễ
  
  Tiết 12
  Thực hành: quan sát biến dạng của rễ
  
  Tiết 13
  Ôn tập
  
  Chương 3. thân
  
  Tiết 14
  Cấu tạo ngoài của thân
  
  Tiết 15
  Thân dài ra do đâu
  
  Tiết 16
  Cấu tạo trong của thân
  
  Tiết 17
  Thân to ra nhờ đâu
  
  Tiết 18
  Vận chuyển các chât trong thân
  
  Tiết 19
  Thực hành: quan sát biến dạng của thân
  
  Tiết 20
  Ôn tập
  
  Tiết 21
  Kiểm tra 1 tiết
  
  Chương 4. lá
  
  Tiết 22
  Đặc điểm bên ngoài của lá
  
  Tiết 23
  Cấu tạo trong của phiến lá
  
  Tiết 24
  Quang hợp
  
  Tiết 25
  Quang hợp (tiếp)
  
  Tiết 26
  ảnh hưởng các điều kiện bên ngoài đến quang hợp.
  ý nghĩa của quang hợp
  
  Tiết 27
  Cây có hô hấp không
  
  Tiết 28
  Phần lớn nước vào cây đã đi đâu
  
  Tiết 29
  Thực hành: quan sát biến dạng của lá
  
  Tiết 30
  Bài tập (chữa một số bài tập trong vở bài tập sinh học 6 - NXBGD)
  
  Tiết 31
  Ôn tập
  
  Chương 5. sinh sản sinh dưỡng
  
  Tiết 32
  Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên
  
  Tiết 33
  Sinh sản sinh dưỡng do con người
  
  Chương 6. hoa và sinh sản hữu tính
  
  Tiết 34
  Cấu tạo và chức năng của hoa
  
  Tiết 35
  Các loại hoa
  
  Tiết 36
  Ôn tập học kì I
  
  Tiết 37
  Kiểm tra học kì I
  
  Tiết
  Ôn tập
  
  
  Học kì Ii
  Tiết 38
  Thụ phấn
  
  Tiết 39
  Thụ phấn (tiếp)
  
  Tiết 40
  Thụ tinh, kết hạt và tạo quả
  
  Chương 7. quả và hạt
  
  Tiết 41
  Các loại quả
  
  Tiết 42
  Hạt và các bộ phận của hạt
  
  Tiết 43
  Phát tán của của quả và hạt
  
  Tiết 44
  Những điều kiện cho hạt nẩy mầm
  
  Tiết 45
  Ôn tập: Tổng kết về cây có hoa
  
  Tiết 46
  Ôn tập: Tổng kết về cây có hoa
  
  Chương 8. các nhóm thựC vật
  
  Tiết 47
  Tảo
  
  Tiết 48
  Rêu và cây rêu
  
  Tiết 49
  Quyết và cây dương xỉ
  
  Tiết 50
  Hạt trần - cây thông
  
  Tiết 51
  Hạt kín - đặc điểm của thực vật hạt kín
  
  Tiết 52
  Lớp 2 lá mầm và lớp 1 lá mầm
  
  53
  Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật
  
  Tiết
   
  Gửi ý kiến