LỊCH ÂM DƯƠNG

MƯỜI ĐIỀU TÂM NIỆM

1. Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh tật, vì không bệnh tật thì dục vọng dễ sanh.
2. Ở đời đừng cầu không khó khăn, vì không khó khăn thì kiêu sa nổi dậy.
3. Cứu xét tâm tánh đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc sở học không thấu kiệt.
4. Sự nghiệp đừng cầu không bị trở ngại, vì không trở ngại thì chí nguyện không kiên cường.
5. Làm việc đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng thị thường kiêu ngạo.
6. Giao tiếp đừng cầu lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa.
7. Với người đừng mong tất cả đều thuận theo ý mình, vì được thuận theo ý mình thì lòng tất tự kiêu.
8. Thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là thi ân mà có ý có mưu đồ.
9. Thấy lợi đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì hắc ám tâm trí.
10. Oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là hèn nhát mà oán thù càng tăng thêm.
Bởi vậy, Phật đã thiết lập chánh pháp lấy bệnh khổ làm thuốc thần, lấy hoạn nạn làm thành công, lấy gai góc làm giải thoát, lấy ma quân làm đạo bạn, lấy khó khăn làm sự tác thành, lấy bạn tệ bạc làm người giúp đỡ, lấy kẻ chống nghịch làm người giao du, coi thi ân như đôi dép, lấy sự xả lợi làm vinh hoa, lấy oan ức làm đà tiến thân. Do đó, ở trong trở ngại mà vượt qua tất cả, ngược lại cầu dễ dàng thì bị khúc mắc. Đức Thế Tôn được giác ngộ ngay trong mọi sự trở ngại. Ương quật hành hung. Ngày nay, những người học Đạo, trước hết không dấn mình vào sự trở ngại nên khi trở ngại xáp tới thì không thể nào đối phó. Chánh pháp chí thượng vì vậy mất cả, đáng tiếc đáng hận biết ngần nào ?
Trích: Luận Bảo Vương Tam Muội

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Vu Mai Phuong)
 • (vumaip)

Điều tra ý kiến

Quan điểm của bạn trước tình trạng học sinh hư?
Xử phạt nặng
Nhắc nhở rồi thôi
"Kệ"
Tìm biện pháp giáo dục

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Film_6_The_gioi_tu_nhien.flv Videoplayback.flv Video_13cailuongEnglish.flv Xuan_20151.swf Kim_loan_chuc_tet.swf CUUNON_CHUC_TET.swf Images_3.jpg Diendanhaiduongcom19072.jpg Nho_mua_thu_ha_noi.swf R.jpg Dem_qua_nho_ban1.swf Xin_cam_on.swf Thien_nguyen_viole.swf DSC010541.jpg 051.swf Chuc_mung_832013.swf EmoiHN_PHO.swf Pm1_500.jpg KimLoan_chuc_tet.swf

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  LỜI VÀNG Ý NGỌC

  Sắp xếp dữ liệu

  Thi GVDG cấp truong

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn Chót
  Ngày gửi: 09h:38' 16-11-2011
  Dung lượng: 45.0 KB
  Số lượt tải: 6
  Số lượt thích: 0 người
  UBND XÃ VÂN KHÁNH ĐÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIA VIỆT NAM
  Trường TH Vân Khánh Đông 2 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ----------------------
  Số: /KH-GVDG/VKĐ2 Vân Khánh Đông, ngày 07 tháng 10 năm 2011
  (V/v tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi
  cấp trường năm học 2011-2012)

  Kính gửi : Các đồng chí giáo viên toàn trường.


  - Thực hiện theo Thông tư 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 về việc ban
  hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học.
  -Căn cứ kế hoạch số 320/PGDĐT-TH ngày 10 tháng 9 năm 2011 của Phòng GD&ĐT An Minh về việc tổ chức thi GVDG cấp tiểu học năm học 2011-2012.
  -Căn cứ phương hướng số 77/KH-VKĐ ngày 03 tháng 9 năm 2011 của Hiệu trưởng trường TH Vân Khánh Đông, về việc thực hiện phương hướng nhiệm vụ năm học 2011-2012.

  Nay Ban giám hiệu đề ra kế hoạch thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường với nội dung cụ thể sau:
  I. Mục đích hội thi giáo viên dạy giỏi:
  1)- Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, tạo điều kiện để giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông.
  2)- Góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục tự học và sáng tạo. Qua hội thi phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của trường.
  3)- Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.
  II. Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi (GVDG):
  1)- Đối tượng và tiêu chuẩn tham dự hội thi :
  Tất cả giáo viên dạy lớp đều được đăng ký dự thi nếu hội đủ các tiêu chuẩn sau:
  a) Đã tốt nghiệp THSP trở lên, đang giảng dạy các lớp Tiểu học, có thời gian giảng dạy liên tục từ 3 năm trở lên.
  b) Giáo viên được xét đăng ký dự thi cấp trường phải là số giáo viên dạy tiêu biểu và Chuẩn nghề nghiệp giáo viên năm học 2010 - 2011 được đánh giá, xếp loại khá trở lên. Có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn và năng lực quản lý lớp học được học sinh và đồng nghiệp đánh giá cao; có quan hệ tốt với cha mẹ học sinh, luôn tôn trọng nhân cách và đối xử công bằng với học sinh.
  c) Tham gia đầy đủ các đợt tập huấn, bồi dưỡng phương pháp giảng dạy.
  d) Có ít nhất một báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục học sinh, được nhà trường công nhận.

  2. Đăng ký dự thi :

  Dựa vào mục (1), từng giáo viên xem xét điều kiện để đăng ký dự thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường.

  3. Nội dung thi :

  - Nội dung 1: Bài thi kiểm tra năng lực bằng hình thức trắc nghiệm và tự luận. Nội dung tập trung về kiến thức chuyên môn hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục Tiểu học như: về yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học; về dạy- học theo chuẩn kiến thức kỹ năng; về sử dụng đồ dùng dạy học; về nội dung Giáo dục tích hợp; về đổi mới kiểm tra đánh giá, xếp loại học sinh; về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên; tinh thần văn bản 896 và 9832; Quyết định 32 về trường chuẩn quốc gia; Điều lệ trường Tiểu học; về phổ cập GDTH; các tình huống sư phạm...
  - Nội dung 2: Giáo viên nộp báo cáo tóm tắt sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) đã được ứng dụng có hiệu quả trong năm học trước.
  - Nội dung 3: Để dự phần thi thực hành giảng dạy, tất cả thí sinh đều phải vượt qua vòng 1 và 2. Mỗi thí sinh đều phải thi giảng 2 tiết như sau:
  * Tiết 1: môn dạy bắt buộc Toán hoặc Tiếng Việt.
  * Tiết 2: 1 trong các môn Đạo đức (chỉ dạy tiết 1) hoặc môn
   
  Gửi ý kiến