LỊCH ÂM DƯƠNG

MƯỜI ĐIỀU TÂM NIỆM

1. Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh tật, vì không bệnh tật thì dục vọng dễ sanh.
2. Ở đời đừng cầu không khó khăn, vì không khó khăn thì kiêu sa nổi dậy.
3. Cứu xét tâm tánh đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc sở học không thấu kiệt.
4. Sự nghiệp đừng cầu không bị trở ngại, vì không trở ngại thì chí nguyện không kiên cường.
5. Làm việc đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng thị thường kiêu ngạo.
6. Giao tiếp đừng cầu lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa.
7. Với người đừng mong tất cả đều thuận theo ý mình, vì được thuận theo ý mình thì lòng tất tự kiêu.
8. Thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là thi ân mà có ý có mưu đồ.
9. Thấy lợi đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì hắc ám tâm trí.
10. Oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là hèn nhát mà oán thù càng tăng thêm.
Bởi vậy, Phật đã thiết lập chánh pháp lấy bệnh khổ làm thuốc thần, lấy hoạn nạn làm thành công, lấy gai góc làm giải thoát, lấy ma quân làm đạo bạn, lấy khó khăn làm sự tác thành, lấy bạn tệ bạc làm người giúp đỡ, lấy kẻ chống nghịch làm người giao du, coi thi ân như đôi dép, lấy sự xả lợi làm vinh hoa, lấy oan ức làm đà tiến thân. Do đó, ở trong trở ngại mà vượt qua tất cả, ngược lại cầu dễ dàng thì bị khúc mắc. Đức Thế Tôn được giác ngộ ngay trong mọi sự trở ngại. Ương quật hành hung. Ngày nay, những người học Đạo, trước hết không dấn mình vào sự trở ngại nên khi trở ngại xáp tới thì không thể nào đối phó. Chánh pháp chí thượng vì vậy mất cả, đáng tiếc đáng hận biết ngần nào ?
Trích: Luận Bảo Vương Tam Muội

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Vu Mai Phuong)
 • (vumaip)

Điều tra ý kiến

Quan điểm của bạn trước tình trạng học sinh hư?
Xử phạt nặng
Nhắc nhở rồi thôi
"Kệ"
Tìm biện pháp giáo dục

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Film_6_The_gioi_tu_nhien.flv Videoplayback.flv Video_13cailuongEnglish.flv Xuan_20151.swf Kim_loan_chuc_tet.swf CUUNON_CHUC_TET.swf Images_3.jpg Diendanhaiduongcom19072.jpg Nho_mua_thu_ha_noi.swf R.jpg Dem_qua_nho_ban1.swf Xin_cam_on.swf Thien_nguyen_viole.swf DSC010541.jpg 051.swf Chuc_mung_832013.swf EmoiHN_PHO.swf Pm1_500.jpg KimLoan_chuc_tet.swf

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  LỜI VÀNG Ý NGỌC

  Sắp xếp dữ liệu

  THi GVDG câp trường

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn Chót
  Ngày gửi: 09h:45' 16-11-2011
  Dung lượng: 46.5 KB
  Số lượt tải: 7
  Số lượt thích: 0 người
  UBND XÃ VÂN KHÁNH ĐÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIA VIỆT NAM
  Trường TH Vân Khánh Đông 2 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ------------------
  SỐ : 99 /QĐ-VKĐ2 Vân Khánh Đông, ngày tháng 11 năm 2011


  QUYẾT ĐỊNH
  V/v Thành lập Tổ giám khảo chấm thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường
  Năm học : 2011 - 2012
  ------------------------
  - Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo quyết định số 41/2010/QĐ-BGD&ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ GD-ĐT.
  - Căn cứ công văn số 222/HD-PGD&ĐT V/v Hướng dẫn thi giáo viên dạy giỏi Tiểu học cấp trường năm học 2011-2012 của Phòng GD-ĐT huyện An Minh.
  - Căn cứ kế hoạch 77/HD-VKĐ2, ngày 04 tháng 10 năm 2011 của Hiệu trưởng trường TH Vân Khánh Đông 2 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 đối với bậc học TH.

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC VÂN KHÁNH ĐÔNG 2

  QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1: -Thành lập Tổ giám khảo chấm thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường gồm các
  ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.

  Điều 2: -Tổ giám khảo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện theo
  đúng quy chế thi; đảm bảo an toàn, nghiêm túc, công bằng trong suốt quá
  trình diễn ra hội thi.
  -Nhiệm vụ của từng thành viên trong Tổ giám khảo do Tổ trưởng phân công.
  -Thời gian Tổ giám khảo làm việc từ ngày 30 tháng 10 năm 2011 đến hết
  ngày 28 tháng 2 năm 2012 và tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

  Điều 3: -Các ông ( bà ) có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

  HIỆU TRƯỞNG
  Nơi nhận
  - Như Điều 1.
  - Lưu VT  Trần Hoàng Giang
  DANH SÁCH TỔ GIÁM KHẢO
  HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG
  NĂM HỌC : 2011- 2012
  ( Kèm theo Quyết định số 99 /QĐ-VKĐ2 ngày tháng 11 năm 2011
  của Hiệu trưởng trường TH Vân Khánh Đông 2 )
  --------------

  STT
  Họ và Tên
  Chức vụ
  Nhiệm vụ
  Phụ ghi
  
  1
  Trần Hồng Giang
  Hiệu trưởng
  Tổ trưởng
  
  
  2
  Nguyễn Văn Chót
  P. Hiệu trưởng
  Tổ phó
  
  
  3
  Lê Trường Thánh
  VT-CTCĐ
  Thư ký
  
  
  4
  Trần Thị Tân
  Giáo viên
  Thành viên
  
  
  5
  Huỳnh Thị Huyền Trang
  Giáo viên
  Thành viên
  
  
  6
  Quách Vũ Hữu Long
  Giáo viên
  Thành viên
  
  
  7
  Lâm Công Nghiêm
  Giáo viên
  Thành viên
  
  
  


   
  Gửi ý kiến